BUDUĆNOST POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE U ZEMLJAMA JIE
21.03.2016. / Bruxelles, Belgija

ZAHVALJUJEMO SE SVIM SUDIONICIMA NA AKTIVNOM UČEŠĆU NA KONFERENCIJI U BRUXELLESU KOJA SE ODRŽALA 21.03.2016.

Netom prije terorističkih napada, u ponedjeljak 21.03., u Bruxellesu je završila s radom jednodnevna konferencija pod nazivom: Budućnost poljoprivrede i prehrambene industrije u zemljama jugoistočne Europe. Struktura relevantnih sudionika uključivala je predstavnike DG Agriculture and Rural Development, velike poljoprivredno-prehrambene tvrtke iz Hrvatske, ali i male OPG-ove, sektorske komore, savjetodavna tijela, akademsku zajednicu te zastupnicu u EU parlamentu Marijanu Petir. Prvi dio konferencije se održao u sjedištu COPA-COGECA-e, vodeće europske poljoprivredne lobističke organizacije. Suradnja s COPA-COGECA-om rezultat je i članstva Hrvatske poljoprivredne komore u toj organizaciji te njihovog sve izraženijeg interesa za sektorskom problematikom u ovom dijelu Europe. Glavni tajnik Pekka Pesonen je bio glavni govornik prvog dijela konferencije i njegovo izlaganje se odnosilo na presjek mjera koje je DG Agri usvojio 14.03.

Hrvatska je članstvom u 2013. u posljednji tren uključena u pregovore oko ZPP-a, a predstavnici DG AGRI ponovili su da je nakon uvođenja embarga lani proizvođačima dana pomoć od 500 mil. EUR. Prošli tjedan se aktivirala mogućnost za korištenje novog paketa pomoći poljoprivrednom sektoru, posebno proizvođačima mesa i mlijeka. Embargo je nova situacija te je prethodni budžet postao limitiran za rješavanje proizašlih ograničenja, a ne nazire se kraj toj situaciji. Stoga EU potiče i izvoz poljoprivrednih proizvoda na druga prekomorska tržišta te veću i intenzivniju promociju svoje hrane, za što su isto tako odobrena dodatna sredstva.

Osim teme ruskog embarga, preostala konkretna pitanja su postavljenja predstavnicima DG AGRI, ali i COPA-COGEC-a oko iskustava s okrupnjavanjem zemljišta, odnosno upravljanjem državnim i privatnim zemljištem te provedbom komasacije. COPA-COGECA smatra da fokus treba biti na čim većoj dostupnosti poljoprivrednog zemljišta, a navedeno ovisi i o cijeni koja varira u pojedinim zemljama, kao i o određenim povijesnim razlozima. Primjerice, bivše socijalističke zemlje u istočnoj Europi imaju druge modele okrupnjavanja, u odnosu na Veliku Britaniju ili Finsku.

Sudionici su izrazili zadovoljstvo razinom postignute interakcije, aktualnošću tema i dobivenim informacijama na Konferenciji te apeliraju na nadležne institucije da se omogući čim intenzivniji nastavak primjene europskih iskustava i modernog pristupa u hrvatskoj poljoprivredi.

IZJAVE:

Ricard Ramon, Europska komisija, Uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI), stručnjak za ZPP

Proces usklađivanja Zajedničke poljoprivredne politike je jedan od najsloženijih dijelova europske administracije i on se stalno nadograđuje. Jedan od otvorenih problema odnosi se na transfer znanja, odnosno u EU imamo znanje, no problem je kako ga prenijeti do ciljane skupine, odnosno do poljoprivrednika. Planira se povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj poljoprivrednog sektora. Bez ZPP-a bi na tržištu nastala jaka polarizacija.

Dr. sc. Željko Kraljičak, Osječko-baranjska županija, zamjenik župana

Naša županija ima prepoznatljivu ponudu domaćih proizvoda, a nastojimo stalno poticati i unaprijediti poljoprivredu te potičemo ostvarivanje niza razvojnih projekata. Skrenuo sam pažnju na položaj poljoprivredne proizvodnje u Slavoniji unutar nekih natječaja, jer ponekad sustav bodovanja EU projekata diskriminira Slavonce u odnosu na neke druge regije. Sudjelovali smo na mnogobrojnim konferencijama, ali moram istaknuti da sam ovaj puta dobio još potpuniju sliku oko funkcioniranja briselske administracije te sam čuo zanimljiva iskustva, posebice oko sektorskog lobiranja.

Veleposlanik Goran Štefanić, Stalno predstavništvo RH pri EU, zamjenik stalnog predstavnika RH pri EU (COREPER I)

Zainteresirani smo za pružanje logističke podrške kod nastavka sličnih rasprava u Bruxellesu o aktualnim poljoprivrednim pitanjima na europskoj razini, uključujući najvažnije političke i zakonodavne prijedloge iz područja poljoprivrede te za ostvarenje hrvatskih sektorskih prioriteta. Ovakvi skupovi su svakako korisni.

Pekka Pesonen, COPA-COGECA, generalni tajnik

Drago mi je da smo vas ugostili u Bruxellesu, jer nitko ne može govoriti o hrvatskoj poljoprivredi osim hrvatskih poljoprivrednika. Poljoprivrednici se trebaju još bolje organizirati i naš je zadatak da se naši prijedlozi uočljivo naglase u odnosu na druge sektore. Moramo nastaviti s inovacijama i ulaganjima u tehnologije, to nam je iznimno važno za zadržavanje konkurentnosti i daljnji razvoj. Zajednički moramo pogurati EU institucije.

Blaženka Mičević, Agencija za poljoprivredno zemljište, ravnateljica

Nas zanimaju europska iskustva na temu okrupnjavanja zemljišta. Komasacija je jedna od značajnih sektorskih tema, a u Hrvatskoj postoji očigledan problem usitnjenosti posjeda i nesređenosti zemljišnoknjižnog stanja. Agencija za poljoprivredno zemljište želi pronaći najbolje modele kojima bi se pomoglo poljoprivrednicima, a treba poljoprivrednike i educirati o svrsi komasacija, za koju se uobičajeno smatra da je to stvaranje mreže puteva i kanala.

Mladen Falamić, Protect Pharma d.o.o., direktor

Mi smo jako pogođeni rezultatima ruskog embarga, ali i posljedicama nepripremljenog ulaska u EU. Preplavljeni smo jeftinim proizvodima iz EU. Ne možemo se vratiti na staro i mnoge tvrtke iz sektora su konkretno osjetile velike posljedice u poslovanju, neke su jedva opstale, a neke su nažalost i završile u stečaju.

Ad Bastiaansen, Waterwatch Coooperative (Nizozemska), direktor

Važno je pratiti svjetske tehnologije u navodnjavanju, jer je to jedan od najvećih izazova i ograničenja u mnogim zemljama. Naša kompanija je razvila rješenja koja se baziraju na satelitskim tehnologijama i omogućuju kontrolu i nadzor procesa preko smart telefona. To nisu tehnologije budućnosti nego sadašnjosti, jer se sve to može odmah primijeniti. Zainteresirani smo podijeliti naša znanja u zemljama jugoistočne Europe.

Krunoslava Blaha, Bjelovarski sajam, stručnjak za marketing

Nove okolnosti na tržištu zahtijevaju izuzetan angažman u svrhu promocije i brendiranja proizvoda i njihova boljeg tržišnog pozicioniranja. Izostanak ulaganja u marketing može pogoršati prodajne rezultate. Bjelovarski sajam se isprofilirao kao središnje mjesto prezentiranja hrvatske poljoprivrede gdje se mnogobrojne domaće tvrtke pojavljuju u svrhu promocije, uspostavljanja suradnje i pronalaska kupaca za svoje proizvode.

Hrvoje Horvat, Savjetodavna služba, ravnatelj

Savjetodavna služba proizlazi iz zajedničke politike i mi smo dobar primjer učinkovitog poljoprivrednog savjetovanja. Mi smo u proteklih 50 godina educirali preko 35.000 farmera i stalno dopunjavamo teme kako bi pokrili nova područja interesa naših poljoprivrednika, stoga uzimamo u obzir i činjenice oko klimatskih promjena. Posebno smo usmjereni na jačanje kapaciteta malih poljoprivrednika i OPG-ova.

Vlado Čondić Galiničić, PP Orahovica, direktor

Orahovica je izvozno orijentirana tvrtka, jer naše proizvode uglavnom prodajemo u EU i na prekomorskim tržištima. Vino čini 3 posto naših prihoda, no treba naglasiti da ga uspijevamo prodati u Japanu, Kini i Meksiku. Sačuvali smo baznu djelatnost nekadašnje tvrtke uz napomenu da smo uložili dosta sredstava u razvoj i transfer znanja te koristimo i raspoloživa sredstva iz EU fondova. Imamo i druge dobre rezultate, primjerice najveći smo proizvođač lješnjaka u Hrvatskoj.

Prof. dr. Zoran Grgić, Agronomski fakultet u Zagrebu, dekan

EU ne može spasiti naše selo i poljoprivrednike, to ne može napraviti niti ZPP. To se može promijeniti jedino našim kvalitetnim i dobro strukturiranim projektima usmjerenim na jačanje konkurentnosti seljaka na ruralnim područjima. Mi zaostajemo u mnogim aspektima proizvodnje ali nije nemoguće stvoriti ekonomski isplativu poljoprivredu. Opskrba stanovništva hranom jedno je od strateških pitanja u RH.

Glavne teme

  • Navodnjavanje
  • okrupnjavanje poljoprivrednih zemljišta
  • otkup poljoprivrednih proizvoda
  • sektorsko obrazovanje i cjeloživotno učenje
  • supstitucija uvoza
  • unaprjeđenje programa ruralnog razvoja i proširenje baze korisnika

Ciljevi konferencije

  • predstaviti potencijale poljoprivrednog i prehrambenog sektora u zemljama JIE
  • pružiti mogućnost sudionicima za uspostavu kontakata s potencijalnim partnerima i nadležnim EU institucijama
  • pružiti informacije o uvjetima korištenja sredstava iz EU fondova za poljoprivredni i prehrambeni sektor

Organizatori

Konferencija se održava u organizaciji Centra za razvoj i marketing d.o.o. u suradnji s vodećom strukovnom udrugom COPA-COGECA iz Bruxellesa te uz očekivanu potporu Hrvatske poljoprivredne komore, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članova Europskog parlamenta.

Lokacija konferencije

Copyright © 2016 - 2016. Agro See i Centar za razvoj i marketing d.o.o.
Web by DP